Milmus Z årsmöte för verksamhetsåret 2020

 

Föreningens årsmöte för verksamhetsåret 2020 var inplanerat till den 24 februari 2021. Mot bakgrund till rådande Corona-pandemi och dess konsekvenser har styrelsen beslutat att senarelägga årsmötet. Ny tidpunkt med fysisk närvarao kommer att meddelas i särskild ordning, så även när och var årsmöteshandlingarna finns tillgängliga.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Aktuellt / Anslagstavla

Planeringsinriktning för 2020 som till del ligger fast inför 2021

Läs mer ...

Milmus Z årsmöte för verksamhetsåret 2020

Läs mer ...