Aktiviteter/projekt i Garnisonen inför säsongen 2018.

Föremålsprojektet       

Under 2018 fullföljs pjojektet genom resp. grundarförening. Arbetsdagar med föreningarnas materiel och förnödenheter genomförs i likhet med tidigare på tis- och torsdagar. Kontaktpersoner: Jan Nyström (sammanhållande), Jonny Boström (Fältjägarföreningen), Bo Olsson (Norrlandsartilleristerna), Anders Falk (F 4 kamratförening) och Kaj Sandström (Kamratoff).

Fotoprojektet

Genomförs i huvudsak kamratföreningsvis, viss samordning sker dock föreningarna emellan. Kontaktpersoner: J-A Jacobsson (Fältjägarföreningen), B-G Olsson (Norrlandsartilleristerna), K Sandström (Kamratoff) och B Ohlson (F 4 kamratförening).

Ett samarbetsprojekt som del av fotoprojektet har genomförts under perioden 2015-17 mellan de militära kamratföreningarna i Östersund, föreningen gamla Östersund och Jamtli. Projektets syfte var att genom bilder och berättelser påminnas om det militära inslaget i samhällsbilden då Östersund verkligen var en militärstad men också att göra föreningarnas omfattande bildsamlingar tillgängliga för en större publik. Utställningarna som omfattade ca 30 bilder med text om respektive förband, visades på Jamtli i en serie om 4 delar med temat ÖSTERSUND SOM MILITÄRSTAD. Utställningen om Frösö läger visas alltjämt på Qality Hotel Frösö Park.

Biblioteksprojektet

Projektet genomförs kamratföreningsvis i likhet med fotoprojektet. Kontaktpersoner: J-A Jacobsson (Fältjägarföreningen), Bo Jonsson (Norrlandsartilleristerna), Kaj Sandström (Kamratoff)) och Bernth Ohlson (F 4-kamratförening). 

Utställningsverksamhet                                                   

Utställningsverksamheten inför säsongen 2018 inleddes med uppstartmöte 13 februari. Inriktningen av arbetet i Garnisonen var i huvudsak följande:

  • Ny utällning med temat samband/kommunikation byggs på platsen för lekhörnan, kojan flyttas till Garaget.

  • Nytt tema om Hemvärnets historia och utveckling introduceras.
  • FN-temat uppdateras och utvecklas. 
  • Utställningen "Soldatliv" och utställningarna om "FM" och "Agenter och kurirer (Per Sterner)" uppdateras/förnyas.
  • Textskyltar mm ses över i samtliga montrar. 
  • I övrigt sker smärre justeringar/kompletteringar.

Övriga aktiviteter                               

  • Milmus Z med grundarföreningarna deltar i ett projekt vars huvudman är föreningen Militära Minnesmärken. Projektet syftar i stort till att identifiera, dokumentera och klarlägga framtida ansvarsförhållanden beträffande skötsel mm av Jämtlands militära minnesmärken.

Åtgärder efter säsongen 2018

  • Vid Milmus Z styrelsemöte 4 september beslutades om tidpunkt för återställande och utvärdering av säsongen 2018 samt tidpunkt för uppstart inför säsongen 2019.

 

Aktuellt / Anslagstavla

Aktiviteter/projekt i Garnisonen inför säsongen 2018.

Läs mer...

Återställande och utvärdering efter säsongen 2018 samt uppstart inför 2019!

Läs mer...