Planeringsinriktning för 2020 som till del ligger fast inför 2021

Målsättningen och inriktningen beträffande utställningsprojektet grundas huvudsakligen på husvärdarnas kommentarer, den enkät som besvarats av våra volontärer samt av Tekniklands och Milmus Z utvärderingar av säsongen 2019. 

Ansvarsförhållandena och organisationen nedan kommer till del att justeras inför fortsatt planering av säsongen 2021. 

Projektägare/ansvarig utgivare: VD/TL R Wahlström

Projektledare/samordningsansvarig Garnisonen: J-A Jacobsson

Huvudansvarig för entrérummet: S Bredberg med stöd av M Berner-Ågren

Delansvarig för entrérummet:

Grp 1 FM-temat: M Berner-Ågren. Medhjälpare:

Grp 2 Tidslinjalen och Röda gubbar: S Bredberg. Medhjälpare:

Grp 3 Tennfigurssamlingen: BG Olsson. Medhjälpare:

Grp 4 Kmf bildspel: G Jonsson. Medhjälpare:

Huvudansvariga övriga teman

Grp 5 Hemvärnet/Landstormen: G Jonsson. Medhjälpare:

Grp 6 Spioner och agenter: LG Jönsson. Medhjälpare:

Grp 7 Internationell tjänst: S Wadensjö. Medhjälpare:

Grp 8 Vapenrummet: T Pettersson. Medhjälpare:

Garnisonen, främst I 5- och F 4-montrarna:

Grp 9 F 4: Från februari: Bernth O, Tord A, Olle H.

Grp 10 I 5: J-A Jacobsson. Medhjälpare:

Hantverkargrupp (stödjer övriga grp): Å Andersson, S Persson

Utemiljön:

O-platsen/tornet invid infarten: TL, Medhjälpare:

Fordon och pjäser:

Övrigt:.

 

 

 

Aktuellt / Anslagstavla

Planeringsinriktning för 2020 som till del ligger fast inför 2021

Läs mer ...

Milmus Z årsmöte för verksamhetsåret 2020

Läs mer ...