Inför säsongen 2020 - uppstartmöte 4 februari kl 0900 i Kronan

Planeringen inför säsongen 2020 har inletts. Målsättningen och inriktningen beträffande utställningsprojektet grundas huvudsakligen på husvärdarnas kommentarer, den enkät som besvarats av våra volontärer samt av Tekniklands och Milmus Z utvärderingar av 2019. 

Ansvarsförhållandena och organisationen för fortsatt planering och inför uppstartmötet i februari 2020 då ytterligare personal tillkommer, lyder som följer

Projektägare/ansvarig utgivare: VD/TL R Wahlström

Projektledare/samordningsansvarig Garnisonen: J-A Jacobsson

Huvudansvarig för entrérummet: S Bredberg med stöd av M Berner-Ågren

Delansvarig för entrérummet:

Grp 1 FM-temat: M Berner-Ågren. Medhjälpare:

Grp 2 Tidslinjalen och Röda gubbar: S Bredberg. Medhjälpare:

Grp 3 Tennfigurssamlingen: BG Olsson. Medhjälpare:

Grp 4 Kmf bildspel: G Jonsson. Medhjälpare:

Huvudansvariga övriga teman

Grp 5 Hemvärnet/Landstormen: G Jonsson. Medhjälpare:

Grp 6 Spioner och agenter: LG Jönsson. Medhjälpare:

Grp 7 Internationell tjänst: S Wadensjö. Medhjälpare:

Grp 8 Vapenrummet: T Pettersson. Medhjälpare:

Garnisonen, främst I 5- och F 4-montrarna:

Grp 9 F 4: Från februari: Bernth O, Tord A, Olle H.

Grp 10 I 5: J-A Jacobsson. Medhjälpare:

Hantverkargrupp (stödjer övriga grp): Å Andersson, S Persson

Utemiljön:

O-platsen/tornet invid infarten: TL, Medhjälpare:

Fordon och pjäser:

Övrigt:.

 

 

 

Aktuellt / Anslagstavla

Inför säsongen 2020 - uppstartmöte 4 februari kl 0900 i Kronan

Läs mer ...

Milmus Z ordinarie årsmöte 2020

Läs mer ...