Frågor och officiella post sänds till denna adress:

 

Militärmuseiföreningen i Jämtlands län, Milmus Z

c/o Sekr. Sten Wadensjö

Högåsvägen 9

SE-831 39 Östersund

 

Epost

 

Ekonomifrågor:

 

Miltärmuseiföreningen i Jämtlands län, Milmus Z

c/o Kassör Sten Bredberg

Jaktstigen 35

SE-831 43 ÖSTERSUND

 

Epost

Aktuellt / Anslagstavla

Planeringsinriktning för 2020 som till del ligger fast inför 2021

Läs mer ...

Såsongen 2020 som inte blev av pga rådande pandemi

Läs mer ...