Milmus Z årsmöte genomfört 2018-02-21! 

Mötet som genomfördes i Tekniklands lokal Café Kronan samlade ca 20 personer. Utöver stadenliga förhandlingar var den nye chefen för Fältjägargruppen överstelöjtnant Micael Ågren Berner inbjuden för att berätta om FM och gruppens framtida organisation och verksamhet, informationen rönte stor uppskattning bland de församlade. Protokollet från årsmötet kommer att i närtid publiceras på hemsidan under fliken Arkiv.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Aktuellt / Anslagstavla

Aktiviteter/projekt i Garnisonen inför säsongen 2018.

Läs mer...

Milmus Z årsmöte genomfört 2018-02-21! 

Läs mer...