Utställningsprojektets organisation inför säsongen 2021

Målsättningen och inriktningen beträffande utställningsprojektet grundas huvudsakligen på husvärdarnas kommentarer, den enkät som besvarats av våra volontärer samt av Tekniklands och Milmus Z utvärderingar av säsongen 2019. 

Projektägare/ansvarig utgivare: VD/TL R Wahlström

Projektledare/samordningsansvarig Garnisonen: J-A Jacobsson

Huvudansvarig för entrérummet: S Bredberg med stöd av M Wassdahl

Delansvarig för entrérummet:

Grp 1 FM-temat: M Wassdahl

Grp 2 Tidslinjalen och Röda gubbar: S Bredberg. Medhjälpare: 

Grp 3 Tennfigurssamlingen: BG Olsson. Medhjälpare: T Lund

Grp 4 "Ersättning" av Kmf bildspel: G Jonsson. Medhjälpare: L Öberg

Huvudansvariga övriga teman

Grp 5 Hemvärnet/Landstormen: G Jonsson. Medhjälpare: Å Hjelm

Grp 6 Spioner och agenter: LG Jönsson. Medhjälpare: L Eriksson, B Ohlsson 

Grp 7 Internationell tjänst: S Wadensjö. Medhjälpare: SB Sundell

Grp 8 Vapenrummet: T Pettersson. Medhjälpare: C Borgsten

Grp 9 F 4: Inga åtgärder i montern avses göras inför 2021

Grp 10 I 5: J-A Jacobsson. Medhjälpare: B Åström

Hantverkargrupp (stödjer övriga grp): Å Andersson, S Persson

Försäljning av "överskott": J Nyström med stöd av föremålsprojektet

Utemiljön (fordon och pjäser): BG Olsson, T Andersson

 

 

 

 

Aktuellt / Anslagstavla

Utställningsprojektets organisation inför säsongen 2021

Läs mer ...

Milmus Z ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2020 

Läs mer ...