Utställningsprojektets organisation inför säsongen 2022

Målsättningen och inriktningen beträffande utställningsprojektet grundas huvudsakligen på husvärdarnas kommentarer, den enkät som besvarats av våra volontärer samt av Tekniklands och Milmus Z utvärderingar av säsongen 2021. 

Projektägare/ansvarig utgivare: VD/TL R Wahlström

Projektledare/samordningsansvarig Garnisonen: J-A Jacobsson

Gruppindelning och utställningarnas huvudsakliga omfattning

1 B Uniformsutställning…. S Wadensjö, S Bredberg, T Andersson och B-G Olsson

1 C Krigsplanläggning/Mobilisering….. G Jonsson, T Lund, L Eriksson och I Gustavsson

1 D Idrott ÖSD garnison..... =1 C

1 E ABC-skydd…..L-G Jönsson och B Ohlsson

2 B Förbandsmontrarna…..J-A Jacobsson, B Åström och TB Pettersson

2 C Fältposten och marketenteriet…..=2 B

3 A Bv 202 (ev ) Jämtlands gymnasium…..Sten B och J-A Jacobssonl

4 Bla utställningsåtg inför Kamratoff årsmöte…..J Nyström, K Sandström och J Ågren

5 Justeringar av nuvarande utställningar….Avdelas efterhand 

Gamla som nya medhjälpare hälsas välkomna till utställningsarbetet inför säsongen 2022 - kontakta J-A Jacobsson,

uppstart sker månadsskiftet jan/feb 2022! 

 

 

 

 

Aktuellt / Anslagstavla

Utställningsprojektets organisation inför säsongen 2022

Läs mer ...

Kommande aktiviteter/evenemang ute på Teknikland 2022

Läs mer ...