Generella uppdrag enligt föreningens stadgar är:

 • att tillvarata, vårda och levandegöra det militära kulturarvet genom att bl.a. utveckla ett gemensamt garnisonsmuseum.
 • att vara ett samarbetsorgan för däri ingående medlemmar
 • att representera föreningarna i frågor av gemensamt intresse
 • att sprida kännedom om Jämtlands läns försvarshistoria
 • att aktivt verka för att traditionsbevarande verksamhet bedrivs
 • att i övrigt bedriva verksamhet som främjar ovan nämnda ändamål
 • att vara beredd motta och eller förvalta eventuella donationer direkt ställda till föreningen, därest inte sådana donationer skall förvaltas av medlemsorganisation.

Muséets föremål skall normalt ägas av någon av de fyra grundarföreningarna

 • Fältjägarföreningen, FjF
 • Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Kf NA
 • Kungl Jämtlands flygflottiljs kamratförening, JFKf
 • Kamratföreningen Försvarets tekniska officerare, KamrAtoff

Dessa föreningar representerar på sitt sätt, de sedan tid tillbaka avvecklade enheterna i Östersunds garnison, Jämtlands fältjägarregemente (I 5), Norrlands artilleriregemente (A 4), Jämtlands flygflottilj (F 4) samt Arméns tekniska skola (ATS).

Mål

Militärmuseiföreningen i Jämtlands län (MilmusZ), ska genom militärmuseet Garnisonen vara ett attraktivt besöksmål för såväl ung som gammal och genom utställningar och evenemang ge positiva upplevelser som bidrar till kunskap och kännedom om en långvarig och traditionsrik militär verksamhet i länet.

Medlemskap

Medlem kan man vara som enskild (fysisk person) eller juridisk person (organisationer, företag, myndigheter et.c.)

Vill Du bli medlem, sänd ett meddelande till sekreteraren: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Verksamhet

Föreningen är en av delägarna i museianläggningen “Jämtlands Teknikland” och ansvarar härvid huvudsakligen för militärmuseet “Garnisonen”, där huvuddelen av samlingarna från de förutvarande miltära muséerna m.m. ställs ut och förvaras. Se vidare under fliken Vereksamhet.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   

Aktuellt / Anslagstavla

Aktiviteter/projekt i Garnisonen inför säsongen 2018.

Läs mer...

Återställande och utvärdering efter säsongen 2018 samt uppstart inför 2019!

Läs mer...