Militärmuseet Garnisonen

ganisonen

 

Militärmuseet Garnisonen är en del av besöks- och museianläggningen Jämtland Teknikland, belägen vid Optans flygfält några km söder om Östersund. Anläggningen ingår i det nationella museinätverket Sveriges Militärhistoriska arv, SMHA.

I samband med förbandsnedläggningen i Östersund 2005 togs initiativ genom förbandens kamratföreningar, att även fortsatt värna om Jämtlands militärhistoriska arv med målsättningen att skapa ett gemensamt militärmuseum. Sedan tidigare fanns diskussioner mellan stiftelsen Jamtli, Svensk flyghistorisk förening region Jämtland Härjedalen, Jamtlands veteranbilklubb och A 4 kamratförening om etablering av en besöksanläggning ute på Optans flygfält. Genom bildadet av militärmuseiföreningen i Jämtlands län (Milmus Z) 2006 för att förverkliga intensionerna om ett museum, inleddes också samarbete med aktörer för en besöksanläggning för flyg-, fordon- och militärhistoria. 2007 hade samarbetet resulterat i bildandet av Optans Teknikland AB och tre år senare stod anläggningen klar med högtidlig invigning den 5 juni. Efter konkurs 2012 på grund av krav om återbetalning av EU-stöd, bildades ett nytt bolag med en någon förändrad ägarstruktur, Jämtlands Teknikland AB som nu driver verksamheten vidare med en betydande insats från volontärer.

Utställningarna i Garnisonen skall synliggöra såväl den äldre som den nyare historien från karolinertiden fram till Kalla krigets dagar. Gröna gubbar överallt är en fast utställning om de enheter som ingick i Östersunds garnison. Den fasta utställningen kompleteras med tillfälliga utställningar som till del byts i regel varje år.  

Målsättningen är att militärmuseet Garnisonen vara ett attraktivt besöksmål för såväl ung som gammal och genom utställningar och evenemang ge positiva upplevelser som bidrar till kunskap och kännedom om en långvarig och traditionsrik militär verksamhet i Jämtlands län. 

Aktuellt / Anslagstavla

Utställningsprojektets organisation inför säsongen 2022

Läs mer ...

Kommande aktiviteter/evenemang ute på Teknikland 2022

Läs mer ...