Inför säsongen 2020

Planeringen inför säsongen 2020 har inletts. Målsättningen och inriktningen beträffande utställningsprojektet grundas huvudsakligen på husvärdarnas kommentarer, den enkät som besvarats av våra volontärer samt av Tekniklands och Milmus Z utvärderingar av 2019. 

Ansvarsförhållandena och organisationen för fortsatt planering och inför uppstartmötet i februari 2020 då ytterligare personal tillkommer, lyder som följer

Projektägare/ansvarig utgivare: VD/TL R Wahlström

Projektledare/samordningsansvarig Garnisonen: J-A Jacobsson

Huvudansvarig för entrérummet: S Bredberg med stöd av M Berner-Ågren

Delansvarig för entrérummet:

Grp 1 FM-temat: M Berner-Ågren. Medhjälpare:

Grp 2 Tidslinjalen och Röda gubbar: S Bredberg. Medhjälpare:

Grp 3 Tennfigurssamlingen: BG Olsson. Medhjälpare:

Grp 4 Kmf bildspel: G Jonsson. Medhjälpare:

Huvudansvariga övriga teman

Grp 5 Hemvärnet/Landstormen: G Jonsson. Medhjälpare:

Grp 6 Spioner och agenter: LG Jönsson. Medhjälpare:

Grp 7 Internationell tjänst: S Wadensjö. Medhjälpare:

Grp 8 Vapenrummet: T Pettersson. Medhjälpare:

Garnisonen, främst I 5- och F 4-montrarna:

Grp 9 F 4: Från februari: Bernth O, Tord A, Olle H.

Grp 10 I 5: J-A Jacobsson. Medhjälpare:

Hantverkargrupp (stödjer övriga grp): Å Andersson, S Persson

Utemiljön:

O-platsen/tornet invid infarten: TL, Medhjälpare:

Fordon och pjäser:

Övrigt:.

 

 

 

Aktuellt / Anslagstavla

Inför säsongen 2020

Läs mer ...

Vi behöver DIN hjälp - igen!

Läs mer ...