Aktiviteter/projekt i Garnisonen inför och efter säsongen 2018.

Föremålsprojektet       

Under 2018 fullföljs pjojektet genom resp. grundarförening. Arbetsdagar med föreningarnas materiel och förnödenheter genomförs i likhet med tidigare på tis- och torsdagar. Kontaktpersoner: Jan Nyström (sammanhållande), Jonny Boström (Fältjägarföreningen), Bo Olsson (Norrlandsartilleristerna), Anders Falk (F 4 kamratförening) och Kaj Sandström (Kamratoff).

Fotoprojektet

Genomförs i huvudsak kamratföreningsvis, viss samordning sker dock föreningarna emellan. Kontaktpersoner: J-A Jacobsson (Fältjägarföreningen), B-G Olsson (Norrlandsartilleristerna), K Sandström (Kamratoff) och B Ohlson (F 4 kamratförening).

Ett samarbetsprojekt som del av fotoprojektet har genomförts under perioden 2015-17 mellan de militära kamratföreningarna i Östersund, föreningen gamla Östersund och Jamtli. Projektets syfte var att genom bilder och berättelser påminnas om det militära inslaget i samhällsbilden då Östersund verkligen var en militärstad men också att göra föreningarnas omfattande bildsamlingar tillgängliga för en större publik. Utställningarna som omfattade ca 30 bilder med text om respektive förband, visades på Jamtli i en serie om 4 delar med temat ÖSTERSUND SOM MILITÄRSTAD. Utställningen om Frösö läger visas alltjämt på Qality Hotel Frösö Park, även Norrlandsartilleristernas utställning går fortfarande att ta del av i "Ridhuset" inom fd A 4 kasernområde.

Biblioteksprojektet

Projektet genomförs kamratföreningsvis i likhet med fotoprojektet. Kontaktpersoner: J-A Jacobsson (Fältjägarföreningen), B Jonsson (Norrlandsartilleristerna), K Sandström (Kamratoff)) och B Ohlson (F 4-kamratförening). 

Utställningsverksamhet                                                   

Utställningsverksamheten inför säsongen 2018 inleddes med uppstartmöte 13 februari. Inriktningen av arbetet i Garnisonen inför kommande säsong är i huvudsak följande:

  • Ny utällning med temat samband/kommunikation byggs på platsen för lekhörnan, kojan flyttas till Garaget.

  • Nytt tema om Hemvärnets historia och utveckling introduceras.
  • FN-temat uppdateras och utvecklas. 
  • Utställningen "Soldatliv" och utställningarna om "FM" och "Agenter och kurirer (Per Sterner)" uppdateras/förnyas.
  • Textskyltar mm ses över i samtliga montrar. 
  • I övrigt sker smärre justeringar/kompletteringar.

Arbetet med utställningarna sker i likhet med tidigare gruppvis på tis- och torsdagar mellan kl 0900-1500. Teknikland bjuder på fika och lunch. Har DU möjlighet att avsätta lite tid är DU välkommen ut till Garnisonen eller att DU kontaktar J-A Jacobsson. 

Övriga aktiviteter                               

  • Milmus Z med grundarföreningarna deltar i ett projekt vars huvudman är föreningen Militära Minnesmärken. Projektet syftar i stort till att identifiera, dokumentera och klarlägga framtida ansvarsförhållanden beträffande skötsel mm av Jämtlands militära minnesmärken.

Åtgärder efter säsongen 2018

  • Vid Milmus Z styrelsemöte 4 september beslutas om tidpunkt för återställande och utvärdering av säsongen 2018 samt tidpunkt för uppstart inför säsongen 2019.

 

Aktuellt / Anslagstavla

Aktiviteter/projekt i Garnisonen inför och efter säsongen 2018.

Läs mer...

Ve 33 - Sista veckan för säsongen!

Läs mer...