Aktiviteter/projekt 2018. Uppstartmöte 13 februari kl 0900 i Kronan - Välkommen!

Föremålsprojektet       

Under 2018 fullföljs pjojektet genom resp. grundarförening. Arbetsdagar med föreningarnas materiel och förnödenheter genomförs i likhet med tidigare på tis- och torsdagar. Kontaktpersoner: Jan Nyström (sammanhållande), Jonny Boström (Fältjägarföreningen), Bo Olsson (Norrlandsartilleristerna), Anders Falk (F 4 kamratförening) och Kaj Sandström (Kamratoff).

Fotoprojektet

Genomförs i huvudsak kamratföreningsvis, viss samordning sker dock föreningarna emellan. Kontaktpersoner: J-A Jacobsson (Fältjägarföreningen), B-G Olsson (Norrlandsartilleristerna), K Sandström (Kamratoff) och B Ohlson (F 4 kamratförening).

Ett samarbetsprojekt som del av fotoprojektet har genomförts under perioden 2015-17 mellan de militära kamratföreningarna i Östersund, föreningen gamla Östersund och Jamtli. Projektets syfte var att genom bilder och berättelser påminnas om det militära inslaget i samhällsbilden då Östersund verkligen var en militärstad men också att göra föreningarnas omfattande bildsamlingar tillgängliga för en större publik. Utställningarna som omfattade ca 30 bilder med text om respektive förband, visades på Jamtli i en serie om 4 delar med temat ÖSTERSUND SOM MILITÄRSTAD. Utställningen om Frösö läger visas alltjämt på Qality Hotel Frösö Park, även Norrlandsartilleristernas utställning går fortfarande att ta del av i "Ridhuset" inom fd A 4 kasernområde.

Biblioteksprojektet

Projektet genomförs kamratföreningsvis i likhet med fotoprojektet. Kontaktpersoner: J-A Jacobsson (Fältjägarföreningen), B Jonsson (Norrlandsartilleristerna), K Sandström (Kamratoff)) och B Ohlson (F 4-kamratförening). 

Utställningsverksamhet                                                   

Utställningsverksamheten inför säsongen 2018 inleds med uppstartmöte 13 februari kl 0900 i Kronan. Inriktningen av utställningsverksamheten i Garnisonen inför säsongen 2018 är i huvudsak följande:

  • Ny utällning med temat samband/kommunikation byggs på platsen för lekhörnan, kojan flyttas till Garaget. 

  • Nytt tema om Hemvärnets historia och utveckling introduceras.
  • FN-temat uppdateras och utvecklas. 
  • Utställningen "Soldatliv" och utställningarna om "FM" och "Agenter och kurirer (Per Sterner)" uppdateras/förnyas.
  • Textskyltar mm ses över i samtliga montrar.  

Övriga aktiviteter                               

  • Milmus Z med grundarföreningarna deltar i ett projekt vars huvudman är föreningen Militära Minnesmärken. Projektet syftar i stort till att identifiera, dokumentera och klarlägga framtida ansvarsförhållanden beträffande skötsel mm av Jämtlands militära minnesmärken.
  • För att visa uppskattning och som ett litet tack för det arbete som utförts av alla volontärer under 2017 kommer Milmus att bjuda på en middag under våren 2018 (prel i början av april).

 

Aktuellt / Anslagstavla

Aktiviteter/projekt 2018. Uppstartmöte 13 februari kl 0900 i Kronan - Välkommen!

Läs mer...

Glöm inte Milmus Z årsmöte 2018-02-21! 

Läs mer...