Planerade och pågående projekt

Ökad materieltillgänglighet - föremålsprojektet i flera etapper

Den stora materielstock som omhändertogs i samband med regements- och flottiljavvecklingen i Östersund och som idag nyttjas för den museala verksamheten på Teknikland har överlåtits av Statens Försvarshistoriska Museer till MilmusZ grundarföreningar. Även om materielen sedan tidigare är inventerad och dokumenterad erfordras omtag bl.a. mot bakgrund att materielen har flyttats runt mellan olika förvaringsplatser, att det varit inbrott i förråden och att ytterligare materiel har tillkommit. Under hösten och vintern fullföljs föremålsprojektet där följande ingår;

  • Inventering och registrering,
  • strukturering och förrådsställning/uppläggning samt 
  • utgallring.

Utveckling och förnyelse av Garnisonens utställningar

Inför säsongen 2018 sker fortsatt utveckling av utställningarna i Garnisonen. Se separat flik "Aktiviteter/projekt 2018"!.

Övriga planerade/pågående projekt

  • Fotoprojektet.
  • Biblioteksprojektet.
  • Dokumentationsprojektet.
  • Militära minnesmärken i Jämtland.
  • Forskarutrymmen.

 

 

 

 

.  

Aktuellt / Anslagstavla

Aktiviteter/projekt i Garnisonen inför säsongen 2018.

Läs mer...

Återställande och utvärdering efter säsongen 2018 samt uppstart inför 2019!

Läs mer...