Coronakrisens påverkan inför säsongen 2020

Givetvis påverkar krisen även arbetet i Garnisonen inför kommande säsong. Viktigt att ni volontärer som medverkar i arbetet, hörsammar Folkhälsoninstitutet och sjukvårdens rekomendationer, huvuddelen av oss tillhör riskgruppen. Vilka konsekvenser krisen får inför säsongen 2020 är alltjämt oklara då ett stort antal scenarier och omfall kan tänkas uppstå.


 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Aktuellt / Anslagstavla

Inför säsongen 2020

Läs mer ...

Coronakrisens påverkan inför säsongen 2020

Läs mer ...