Säsongen 2019 genomförd!

Utvärdering av den gångna säsongen pågår och en presentation av densamma samt inriktning för 2020 kommer att genomföras i särskild ordning senare i höst - inbjudan kommer!

Inför säsongen 2019 har ågra av de gamla utställningarna i Garnisonen utvecklats men vi kan även bjuda på en ny utställning

Ny för säsongen är en utställning med benämningen: "En militärhistorisk utflykt i Jämtlands län". Utställningen visar på platser och områden i Jämtlands län med militärhistorisk anknytning. De händelser och företeelser som omnämns är mer eller mindre omtalade och kända. Presentationen kan med fördel användas för planering av egen rundresa i länet, för att på plats uppleva de militärhistoriska vingslagen, från äldre tid då länet ofta var skådeplats för dansk-svenska krigen. Striderna mot Norge, däribland Armfelts fälttåg och den ödesstigna återmarschen över fjället. Sveriges beredskap under VK 2 och hotet från väster under tyskarnas ockupation av Norge. Tiden fram till idag med bl.a. avveckling av Östersunds Garnison 2006.

Följande utställningar har utvecklats;

  • Försvarsmakten och Fältjägargruppen
  • Karolinerna
  • Kurirer och agenter i Jämtlands län under VK 2
  • Garnisonen - en utställning om ingående organisationsenheter
  • Militärmusiken

Därutöver har presentationen av respektive utställning/tema försetts med engelsk text.

 

 

 

Aktuellt / Anslagstavla

Säsongen 2019 genomförd!

Läs mer ...

Vi behöver DIN hjälp - igen!

Läs mer ...