Återställande och utvärdering efter säsongen 2018 samt uppstart inför 2019!

4/9 Vid Milmus Z styrelsemöte: Redovisning av husvärdarnas synpunkter och kommentarer.

Ve 37 Skickas enkät ut till personer i  grundarföreningarna som i något avseende deltagit i arbetet inför säsongen 2018. Ändamålet är att få in synpunkter och förslag på hur Garnisonen skulle kunna utvecklas i olika avseenden. 

25/9 Återställande av utemiljön (garagering/förrådsställning av fordon, pjäser och materiel, övertäckning mm) genomförs av Milmus Z styrelse jämte personal från Teknikland.

2/10 Vid Milmus Z styrelsemöte: Redovisning av svar på enkäten samt förslag på inriktning i stort av verksamheten inför säsongen 2019.

9/10 Gemensam utvärderingsdag med prel inriktning för 2019 (inbjudan utsänds i särskild ordning via mail).

30/10 Vid Milus Z styrelsemöte: Fortsatt bearbetning av underlag inför säsongen 2019.

20/11 Milus Z arbetsdag: Utarbetande av plan för 2019 med indelning, gruppering och uppgifter samt ev projekt med ansökan om bidrag mm.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Aktuellt / Anslagstavla

Aktiviteter/projekt i Garnisonen inför säsongen 2018.

Läs mer...

Återställande och utvärdering efter säsongen 2018 samt uppstart inför 2019!

Läs mer...