Aktiviteter/projekt i Garnisonen inför säsongen 2019

Föremålsprojektet       

Under 2019 fullföljs pjojektet genom resp. grundarförening. Arbete med föreningarnas materiel och förnödenheter genomförs i likhet med tidigare huvudsakligen på tis- och torsdagar. Kontaktpersoner: Jan Nyström (sammanhållande), Jonny Boström (Fältjägarföreningen), Bo Olsson (Norrlandsartilleristerna), Anders Falk (F 4 kamratförening) och Kaj Sandström (Kamratoff).

Fotoprojektet

Genomförs i huvudsak kamratföreningsvis, viss samordning sker dock föreningarna emellan. Kontaktpersoner: J-A Jacobsson (Fältjägarföreningen), B-G Olsson (Norrlandsartilleristerna), K Sandström (Kamratoff) och B Ohlson (F 4 kamratförening).

Biblioteksprojektet

Projektet genomförs kamratföreningsvis i likhet med fotoprojektet. Kontaktpersoner: J-A Jacobsson (Fältjägarföreningen), Bo Jonsson (Norrlandsartilleristerna), Kaj Sandström (Kamratoff)) och Bernth Ohlson (F 4-kamratförening). 

Utställningsverksamheten                                                   

Planeringsprocessen inför säsongen 2019 inleddes för styrelsen redan i oktober 2018 med utvärdering av husvärdskommentarer och en medlemsenkät. Under senhösten genomfördes en utvärderingsdag tillsammans med förenings medlemmar där inriktning av utställningsverksamheten också redovisades. Uppstartmöte med föreningens volontärer genomfördes 29 januari med ca 30 deltagare. Syftet med mötet var att organisera deltagarna i grupper samt att fördela uppgifter huvudsakligen enl nedan:

  • Ny utällning i "slussen".

  • Ljudkuliss i tema Militärmusiken.

  • Karolinertemat/tunneln ges en mer framträdande presentation. 
  • Komplettering av övergripande presentation/texter av respektive utställning/tema (även på engelska).
  • Utveckling av förbands-/regementsmontrarna (I 5, A 4, ATS och F 4). 
  • Utveckling och komplettering av FN-temat, temat agenter och kurirer samt försvarsmaktsmontern.

Övriga aktiviteter                               

Milmus Z med grundarföreningarna deltar i projektet Militära Minnesmärken. Projektet syftar i stort till att identifiera, dokumentera och klarlägga framtida ansvarsförhållanden beträffande skötsel mm av Jämtlands militära minnesmärken.

Åtgärder efter säsongen 2019

Kallelse/inbjudan till utvärdering av säsongen 2019 sker preliminärt i månadsskiftet september/oktober.

Har DU möjlighet att avvara någon tid för ovanstående verksamhet i kamratlig samvaro - kontakta någon i styrelsen! Väklommen i gemenskapen!