Militätmuseieföreningen i Jämtlands län - Milmus Z - är en ideell förening bildad 2006 av dess grundare och en av delägarna i besöksanläggningen Jämtlands Teknikland AB, lokaliserad ca 1,5 mil längs E 14 söder om Östersund. Teknikland ingår i det gemensamma museinätverket Statens militärhistoriska arv (SMHA) som leds av museimyndigheten Statens försvarshistoriska museer (SFHM). Myndigheten beslutar bland annat om statsbidrag till nätverksmuseerna och ger stöd inom museipedagogik, samlingsförvaltning och digitalisering samt i säkerhetsrelaterade frågor. 


Verksamheten vid Milmus Z bedrivs lokalt i nära samverkan med föreningens grundare:

  • Försvarets tekniska officerare (FMTS), KamraToff
  • Kamratföreningen Norrlandsartillerister (A 4), KfNA
  • Jämtlands flygflottiljs (F 4) kamratförening, F4Kmf
  • Jämtlands fältjägarregementes (I 5) kamratförening, Fältjägarföreningen


Med övriga delägare i Jämtland Teknikland:


Därutöver med:


Samt med andra lokala museieföreningar och organisationer, såsom:

AKTUELLT

  • Organisation och omfattning av  utställningsarbetet i Garnisonen våren 2024
  • 13 juni Städdag samt info husvärdssysslan
  • 24 juni Öppnar Teknikland för säsongen


Läs mer under fliken AKTUELLT!