Bildarkiv

Museets fotosamlingar innehåller ett mycket omfattande material av såväl analoga som digitala bilder som också kan vara tllgängliga för forskare och andra intresserade. De äldsta fotografierna är från 1870-talet och de senaste kan dateras till nutid. För närvarande pågår ett projekt för att indatera samlingarana i databasen PRIMUS. Här nedan kan Du se ett bildspel med ett urval bilder ur Garnisonens fotosamlingar. 

Demonstrationsskjutning av pansarvärnsrobotsystemet TOW. Skjutledare kapten Per-Åke Pettersson.
Fältjägarnas officerskår framför officersaviljongen på Frösö läger 1874
med bl.a. överstelöjtnant Mörner, kapten Palmcrantz och kapten Silfverbrand.
Kåren uppförde byggnaden 1856 inom Ö E:t för lånade medel. 1879 ödelades byggnaden av en brand.
Jämtlands flygflottilj blev 1956 den sista jaktflottiljen som beväpnades med J 29 Tunnan, flygplanet var i tnäst vi F 4 fram till 1967.
Fältjägarnas fjällmarsch. Toppbestigning av kompanibefälselev ur Bergs skyttekompani. Kompaniets förläggningsplans kan skönjas i bakgrunden.
I 5 kanslihus med vaktposter såväl utanför huvudingången som på ömse sida av kanslihusgrindan.
Sannolikt fest på officersmässen våning 3 eftersom belysningen är tänd.
Försvarsminister Leni Björklund möttes av protester när hon besökte Östersund
för att informera om konsekvenserna av 2004-års försvarsbeslut, däribland Östersunds garnison nedläggning.
Instruktion inför ett arbetspass i Garnisonen.
Branden i 2. kasern vindsvåning 3 mars 1986.
Fältjägarregementet på övning i Bydalen 1910-tal. I bakgrunden Dalsjön och Drommen.
Åke Andersson och Seth Persson två volontärer som bygger utställning i Garnisonen.
Panorama över Frösö Läger 1870-tal, Fältjägarnas anrika och minnesomspunna lägerplats.
Platsen uppläts 1687 som övningsplats för Jämtlands dragonregemente och dess hästjägarkompani.
Förevisning på I 5 med bl.a bandvagn 202.
Den svenska arméns första bil, en kedjedriven 2-tons lastbil med 32 hästkrafters motor,
levererades från Tidaholms Bruks AB till Jämtlands fältjägarregemente 1911.
I 5 vakten med rustmästare Olsson på bron.
Klargöring inför ett nytt uppdrag.
Rustmästare Nahlén med regementets sista häst Nalle.
Pansarbandvagn 401 (Pbv 401) är den svenska beteckningen på det ryska lätt bepansrade pansarskyttefordonen MT-LB som köptes in från
det återförenade Tyskland 1993 för att till ett lågt pris förse Norrlands- och Infanteribrigaderna med ett splitterskyddat terrängfordon.
Utbildning i tekniskt tjänst.
Ceremoni på I 5 kaserngård i samband med Norrlkands trängbataljon integrering i Jämtlands fältjägarregemente. Regementet kom att från
2000 bestå av två utbildningsbataljoner, Jämtlands infanteribataljon (Infbat/I 5) och Norrlands trängbataljon (Trängbat/I 5).
Skidtävling på I 5 sent 1910-tal. Ibakgrunden skymtar taket på I 5 gymnastiksal.
Utbildning i motortjänst.
Herrmiddag på I 5 officersmäss. På höger sida och som nr 5 närmast nerifrån syns dåvarande regementschefen översten Sture Fornwall.
Från Arméns tekniska skola (ATS) invigning i Östersund 1984.
Tomas Gärffelts "chefssköld", han var överste och chef för Ångermanlands, Medelpads
och Jämtlands regemente 1646 till 1657, Fältjägarnas förste chefregementschef.
4. Flygkåren (F 4) 1927 med plåthangaren och flygverkstaden. I nedre högra hörnet Ångmansgården.
Uppställning på I 5 kaserngård för gymnastik. I bortre delan av kaserngården marketenteribyggnaden med underofficersmäss
en trappa upp. Den lilla byggnaden till höger är en av regementets två latrinbyggnader som flyttades 1918 när exercishuset uppfördes.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.