Uppstartmöte utställningsarbete

Inför säsongen 2023 inleds det praktiska utställningsarbetet enligt nedan med uppstartmöte 7 februari kl 0900 i Kronan. Anmälan om deltagande sker till J-A Jacobsson senast 2 februari. Välkomna!

Inriktning och omfattning i stort samt organisation[1] av utställningsprojektet 2023

Grupp 1

J-A Jacobsson, B Åström, T-B Pettersson

 • Inventering av videogramsamlingen mm för att ev komplettera befintliga utställningar
 • Temat i slussen förändras/utvecklas till del
 • Ytan mellan förbandsmontrarna nyttjas för att ev utveckla Garnisonsstaden
 • Hästskotrafiken kompletteras (begreppet tydliggörs)
 • Ev flyttas Militärmusiken för att ge ytterligare plats för Hv och övriga Frivilligorganisationer

Grupp 2

S Bredberg, B-G Olsson, T Andersson

 • Indirekt eld (art/grk) presenteras i ett vidare perspektiv
 • Tennfigurssamlingen kompletteras
 • Tävlingen ”Röda gubbar” utvecklas ytterligare ev byts ut för annan tävling
 • Utställningarnas övergripande syfte kompletteras med engelsk text

Grupp 3

S Wadensjö, S-B Sundell, O Hymer

 • Uniformsutställningen och temat internationell tjänst kompletteras

Grupp 4

G Jonsson, L Eriksson

 • ”Övriga” frivilligorganisationer presenteras
 • Utställningen om Beredskaps- och krigsplanläggning kompletteras

Grupp 5

K Sandström, J Nyström, J Ågren

 • Bv 202 visas i en vinter- och sommarmiljö
 • Utställningen om Reparationstjänsten prövas huruvida den skall vara kvar eller inte

Grupp 6

L-G Jönsson, B Ohlsson, C Borgsten

 • Sambandshörnan kompletteras
 • Funktionen på bildspelet i vapenrummet säkerställs

Grupp 7

Ur Försvarsmakten/Fältjägargruppen/I 21

 • Informationen beträffande FM/I 21 och Fältjägarkåren kompletteras främst vad avser organisation, lokalisering samt tidsförhållanden.

 

Därutöver stödjer S Persson och Å Andersson grupperna med snickeri. 

 

Utemiljön liksom MilmusZ utställningar/ansvar i Garaget iordningställs i särskild ordning under våren.


[1] Organisationen intill 01-18 och som kompletteras efter hand som ytterligare volontärer tillkommer.

Milmus Z årsmöte verksamhetsåret 2022

Genomförs 22 februari kl 1830, plats Teknikland/Kronan. Anmälan sker i enlighet med utsänd inbjudan. Efter årsmötet informerar C I 21 överste Jonas Karlsson. Deltagarna bjuds på kaffe och smörgåstårta. Årsmöteshandlingar finnas tillgängliga under fliken ARKIV. Välkomna!