Organisation och omfattning av utställningsarbetet i Garnisonen våren 2023


Grupp 1

J-A Jacobsson, B Åström, T-B Pettersson

 • Inventering av videogramsamlingen mm för att ev komplettera befintliga utställningar
 • Temat i slussen förändras/utvecklas till del
 • Ytan mellan förbandsmontrarna nyttjas för att ev utveckla Garnisonsstaden
 • Hästskotrafiken kompletteras (begreppet tydliggörs)
 • Ev flyttas Militärmusiken för att ge ytterligare plats för Hv och övriga Frivilligorganisationer

Grupp 2

S Bredberg, B-G Olsson, T Andersson

 • Indirekt eld (art/grk) presenteras i ett vidare perspektiv
 • Tennfigurssamlingen kompletteras
 • Tävlingen ”Röda gubbar” utvecklas ytterligare ev byts ut för annan tävling
 • Utställningarnas övergripande syfte kompletteras med engelsk text

Grupp 3

S Wadensjö, S-B Sundell, O Hymer

 • Uniformsutställningen och temat internationell tjänst kompletteras

Grupp 4

G Jonsson, L Eriksson, Å Hjelm, I Gustavsson, T Lindberg

 • ”Övriga” frivilligorganisationer presenteras
 • Utställningen om Beredskaps- och krigsplanläggning kompletteras

Grupp 5

K Sandström, J Nyström, J Ågren, C Carlsson, T Öberg, B Edlund

 • Bv 202 visas i en vinter- och sommarmiljö
 • Utställningen om Reparationstjänsten prövas huruvida den skall vara kvar eller inte

Grupp 6

L-G Jönsson, B Ohlsson, C Borgsten

 • Sambandshörnan kompletteras
 • Funktionen på bildspelet i vapenrummet säkerställs

Grupp 7

Ur Försvarsmakten/Fältjägargruppen/I 21

 • Informationen beträffande FM/I 21 och Fältjägarkåren kompletteras främst vad avser organisation, lokalisering samt tidsförhållanden.

 

Därutöver stödjer S Persson och Å Andersson grupperna med snickeri. 

 

Utemiljön liksom MilmusZ utställningar/ansvar i Garaget iordningställs i särskild ordning under våren.


[1] Organisationen kompletteras efter hand som ytterligare volontärer tillkommer.

31 maj Volontärmiddag

Enl utsänd inbjudan.

13 juni Städdag

Under dagen genomförs också information om husvärdssysslan.

26 juni öppnar Teknikland för säsongen 2023

I början av juni kommer teckningslista för husvärd i Garnisonen att kommuniceras ut med förhoppning att DU tecknar DIG!